top of page

Projektstyrning

SETPOINT Academy continued education     2h 

Vad är inkluderat?

SETPOINT Group - logo

1 kurerad online-kurs täckande effektiv styrning av projekt

SETPOINT Group - logo

6 kapitel med kapitelövningar samt slutgiltigt test efter avslutad kursgenomgång

SETPOINT Group - logo

En mix av traditionell inlärning, interaktiva övningar, case-exempel och analogier

SETPOINT Group - logo

Personligt SETPOINT Academy certifikat efter framgångsrikt avslutad kurs

SETPOINT Group - logo

För detaljerad agenda - klicka här eller fortsätt scrolla ner

Se kurs-trailer här

Managing Working Capital
SETPOINT Group - hexagons

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om:

SETPOINT Group - logo

Vad ett projekt är och nyckelegenskaper för leveransprojekt

SETPOINT Group - logo

Hur projektets rörelsekapital och kassaflöde påverkas och kan styras

SETPOINT Group - logo

Steg för en effektiv projektstyrning.

SETPOINT Group - logo

Introduktion till ett ramverk för leveransprojekt och GATE modell.

SETPOINT Group - logo

Vanliga fallgropar och hur man kan hantera dem

Kunskaper som täcks av denna kurs

Course table of content

 1. INTRODUKTION

  1. Varför skall jag lära mig mer om projektstyrning?

  2. Vad är ett projekt?

  3. Vad är ett leveransprojekt?

  4. Vilka Leveransprojektmetoder finns det?

  5. Vilka är leveransprojektets faser?

  6. Varför är projektstyrning viktigt?

  7. Section quizz

 2. PROJEKTSTYRNING

  1. Varför är rörelsekapitalet viktigt i projektaffärer?

  2. Hur övervakar man ett projekts rörelsekapital?

  3. Vad innebär projektstyrning?

  4. Vilka steg måste tas som förberedelse till ett framgångsrikt projekt?

  5. Vad är en faktureringsplan?

  6. Vad kan hindra ett projekts fakturering?

  7. Vad är en kassaflödesplan?

  8. Vad är en kassaflödesprofil?

  9. Vad är riskhantering?

  10. Hur gör man för att minska risker?

  11. Vilka är riskerna med kassaflödet?

  12. Vad gäller för ett projekts bokföring?

  13. Ändring och Tilläggsarbeten

  14. Section quizz

 3. RAMVERK

  1. Vad menas med ett projekts ramverk?

  2. Vilka är stödprocesserna?

  3. Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll

  4. Vad är Gate-modellen?

  5. Vilka är aktörerna?

  6. Section quizz

 4. OFFERERING

  1. Vad är offerering?

  2. Vad är en offertförfrågan?

  3. G00 – Upprätta offert?

  4. Vad krävs för att ett kontrakt ska vara juridiskt bindande?

  5. Hur skapas tydliga villkor?

  6. Att förstå offertförfrågan

  7. Vad är syftet med en offertkonstruktion?

  8. Utforma offerten

  9. G0-Överlämna offert?

  10. Kontraktsfasen

  11. Section quizz

 5. GENOMFÖRANDE

  1. Projektstart

  2. Projektgenomgång & ekonomisk uppföljning

  3. G1 – Redo för planering?

  4. Planeringsfasen

  5. Orderkonstruktion

  6. Projektgenomgång - Hur står sig SOM KONSTRUERAD?

  7. G2 - Redo för inköp och produktion?

  8. Inköp

  9. Produktionsfasen

  10. Projektgenomgång - Hur står sig SOM BYGGD?

  11. G3 – Är produkterna färdiga för skeppning?

  12. På SITE

  13. Projektgenomgång - Hur står sig SOM LEVERERAD?

  14. Avslut

  15. Projektgenomgång – Slutrapport

  16. Section quizz

 6. LEDARSKAP

  1. Vad kan hända om pengar ses som självklara?

  2. Hur följer man upp ett projekts ekonomi?

  3. Vad är viktigt när det går från dåligt till värre?

  4. Hur påverkas beteenden av ersättningsformerna?

  5. Organisationens svagheter

  6. Vad skall man akta sig för?

  7. Vad kan vi lära av historien om Sydney Opera House?

  8. Den lärande organisationen

  9. Section quizz

 7. Slutprov

Course table of content
bottom of page