top of page

SETPOINT Solutions ger faktabaserade insikter om rörelsekapital

SETPOINT Solutions är ett molnbaserat verktyg som automatiskt samlar in, rensar, analyserar och presenterar ditt företags transaktionsdata, vilket ger realtidsanalys, prognoser och strukturerade insikter.

 

Vi är ett joint venture-samarbete mellan SETPOINT Group och Intito – som kombinerar rörelsekapitalexpertis med planerings-, rapporterings- och analyslösningar (CPM) i världsklass.

Extended planning and analytics (xP&A) - till hands

Samlar, rensar och analyserar data

Samlar in, rensar och analyserar transaktionsdata automatiskt: flyttar sömlöst mellan grupp- och lokalvy, utan filter mellan system och verklighet

Prognostiserar och scenariobygger

Ger faktabaserad översikt över prestanda, prognoser och vad-om-scenarier - identifierar trender och fokusområden, testar effekten av beslut innan de händer

Fastställer din Setpoint

Hjälper till att bestämma det optimala rörelsekapitalet – Setpoint – genom att placera kraften i extended planning & analytics – inklusive algoritmiska prognoser – i användarens händer

Sky

Rörelsekapitalanalys med ett knapptryck

SETPOINT Solutions - connected to your local ERP system(s) and automatically collects relevant transactional data on a pre-determined interval  ​  SETPOINT Solutions is based on a state-of-the-art technical platform that connects to any data source, extracting and structuring the data into predefined dimensions and hierarchies  ​

SETPOINT Solutions-plattformen är ansluten till dina lokala affärssystem och samlar automatiskt in relevant transaktionsdata efter ett förutbestämt intervall.

 

SETPOINT Solutions är baserad på en state-of-the-art teknisk plattform som ansluter till vilken datakälla som helst, extraherar och strukturerar data till fördefinierade dimensioner och hierarkier.

Realtidsinsikter görs tillgängliga genom intuitivt webbaserat gränssnitt

SETPOINT Solutions ger alla användare tillgång till samma information. Data och resultat presenteras och görs tillgängliga genom lättillgängliga tabeller och grafer, med inbyggda drill-down-funktioner.

 

Systemet tillåter också sina användare att generera egna analyser och nedbrytningar i lättanvända spelfält.

SETPOINT Solutions

Drivs av en modern teknisk plattform - IBM planning analytics

Powered by IBM Planning Analytics | With Watson

SETPOINT Solutions bygger på en xP&A-plattform: en modern in-memory-solution med över 8 000 installationer över hela världen – "den schweiziska armékniven för finansiell uppföljning".

Freedom under the law

Ren OLAP databas som låter verksamhetens behov definiera reglerna, istället för vice-versa.

Business owned Extract, Transform and Load Process

Länkar till alla datakällor, definierar, tydliga regler för data och metadata. Städar och strukturerar all data till relevanta dimensioner och hierarkier.

Öppna APIer

Komplett REST API som tillåter AI infuserade tillägg som Python-baserad namnmatchning. Avancerade användare har åtkomst till all data via TM1py i en Jupyter dator eller utnyttja IBM Watson Studio.

SETPOINT Solutions - powered by IBM Planning Analytics with Watson
SETPOINT Solutions - powered by IBM Planning Analytics with Watson
bottom of page