top of page
SETPOINT Group - we help you navigate and succeed through our Academy, Advisory and Solutions services

Vi hjälper dig att nå optimal balans mellan rörelseresultat och rörelsekapital - genom våra Academy, Advisory och Solutions tjänster

SETPOINT Group är en boutique-konsultfirma som hjälper organisationer att navigera mot framgång och optimera både rörelsekapital och lönsamhet.

Ökande kapitalkostnader, högre materialkostnader och störda försörjningskedjor har förändrat företagens syn på rörelsekapital. "Business as usual" är inte längre ett alternativ. Företag måste hitta sätt att arbeta smartare.

Anchor 1
SETPOINT Academy

Öka kunskapen och breddar kompetens i din organisation för att bättre möta de utmanande kraven i dagens föränderliga marknadsklimat

SETPOINT Advisory

Optimera din organisations operativa rörelsekapital och operativa styrning för att förbättra kassaflöde, försäljning och lönsamhet

SETPOINT Solutions

Samla, rensa, analysera och presentera din transaktionsdata, inklusive realtidsanalys, prognoser och strukturerade insikter

SETPOINT Group - we help you navigate and succeed through our Academy, Advisory and Solutions services

Ta en paus och läs våra senaste nyheter

En blandning av "thought leadership", industri & marknadssyn och andra intressanta ämnen

Är du i balans?

SETPOINT Group's Lean Working Capital koncept är ett slutkundfokuserat och holistiskt tillvägagångssätt som hjälper företag att uppnå eller förbättra sitt rörelekapitals 
Setpoint.

 

En Setpoint är rörelsekapitalets optimala börläge - där alla processer fungerar i harmoni – vilket förbättrar inte bara Cash Conversion utan också försäljning och lönsamhet.

SETPOINT Group - Are you in balance?
SETPOINT Group clouds

Time to upskill and reskill your organization?

Learn more about SETPOINT Academy and why we think that improved insight and awareness are the corner stones of any lasting improvements.

Or, check out course outlines for our portfolio of curated e-Learning courses by clicking the boxes below.

SETPOINT Academy - Managing Working Capital e-Learning course
SETPOINT Academy - Integrated Business Planning e-Learning course
SETPOINT Academy - Finacial Control e-Learning course
SETPOINT Academy - Customer Credit and Payment Control e-Learning course
SETPOINT Academy - Global Supply Chain Control e-Learning course
SETPOINT Academy - Project Control e-Learning course
SETPOINT Academy - Production Control e-Learning course
SETPOINT Academy - Stock Control e-Learning course

Behöver du hjälp att identifiera ditt företags Setpoint?

bottom of page