top of page

Rörelsekapitalstyrning

SETPOINT Academy Fundamentals      2h 30m

Vad är inkluderat?

Continuing courses available

SETPOINT Group - logo

1 kurerad online-kurs täckande effektiv rörelsekapitalstyrning

SETPOINT Group - logo

6 kapitel med kapitelövningar samt slutgiltigt test efter avslutad kursgenomgång

SETPOINT Group - logo

En mix av traditionell inlärning, interaktiva övningar, case-exempel och analogier

SETPOINT Group - logo

Personligt SETPOINT Academy certifikat efter framgångsrikt avslutad kurs

SETPOINT Group - logo

För detaljerad agend - klicka här eller fortsätt scrolla neråt.

Se kurs-trailer här

Managing Working Capital
SETPOINT Group - hexagons

Kursbeskrivning

Syftet med denna kurs är att ge kunskap om:

SETPOINT Group - logo

Olika perspektiv på rörelsekapital, varför det är viktigt för alla funktioner inom ett företag och hur det påverkar en verksamhet.

SETPOINT Group - logo

Samspelet mellan rörelsekapital och tid, och varför ett företag bör förstå och sträva mot dess Setpoint.

SETPOINT Group - logo

Vad driver ett rörelsekapital och vilka är de vanligaste sätten att förbättra.

SETPOINT Group - logo

Hur starka rörelsekapitalprocesser inte bara påverkarett företags kassaflöde, utan också dess försäljning och kostnadsbas.

SETPOINT Group - logo

Generella överväganden om rörelsekapital, samt vanliga nyckeltal för styrning.

Kunskaper som täcks av denna kurs

Kursens innehåll

 1.   Introduktion

  1. Historien om Home Depot​
  2. Varför ska jag bry mig om rörelsekapital
  3. Vad är rörelsekapital
 2.   De finansiella grunderna

  1. Vad menar vi med de finansiella grunderna

  2. Vad visar en balansräkning

  3. Balansräkningen och Rörelsekapital

  4. Vad är det operativa rörelsekapitalet

  5. Kapitelövning

 3.   Verksamheten

  1. Vad menas med kapital bundet i verksamheten

  2. Det operativa rörelsekapitalet och tid

  3. Lager

  4. Leverantörsskulder

  5. Kundfordringar

  6. Finansieringsgapet

  7. Vad driver ett företags operativa rörelsekapital

  8. Hur minskar man finansieringsgapet

  9. Kapitelövning

 4.   SETPOINT

  1. Handlar det alltid om att reducera det operativa rörelsekapitalet

  2. Hur mycket rörelsekapital skall ett företag ha

  3. Vilket företag är bäst

  4. Hur kan miljön påverka ett företags Setpoint

  5. Hur påverkar vilkor och begränsningar ett företags Setpoint

  6. Vad är en Setpoint

  7. Varför är en Setpoint viktig

  8. Varför är kvaliten på en Setpoint viktig

  9. En köks-skåps analogi

  10. Hur ineffektivitet påverkar ett företags operativa rörelsekapital

  11. Att nå eller förbättra ett företags Setpoint

  12. Kapitelövning

 5.   Kapital vs lönsamhet

  1. Hur mäter man ett företags framgång

  2. Påverkar det operativa rörelsekapitalet lönsamheten

  3. Vad är ett företags kostnad att göra affärer

  4. Avkastning på rörelsekapitalet i förhållande till kapitalkostnad

  5. Hur använder man kapitalkostnad i den dagliga verksamheten

  6. Operativt rörelsekapital och tillväxt

  7. Vad menar vi med att tillväxt har en kostnad

  8. Hur förbättrat rörelsekapital reducerar kostnaden för tillväxt

  9. Kapitelövning

 6.   Styrning

  1. Varför ska man styra det operativa rörelsekapitalet

  2. Varför blir det operativa rörelsekapitalet ofta försummat

  3. När borde företag fokusera på det operativa rörelsekapitalet

  4. Hur supply chain bias påverkar effektiv styrning av rörelsekapitalet

  5. Hur bryter man igenom ett företags supply chain bias

  6. Vem äger och styr det operativa rörelsekapitalet

  7. Hur mäter man det operativa rörelsekapitalet

  8. Vad är ledande och eftersläåande nyckeltal

  9. Varför är det viktigt att sätta balanserade mål

  10. Historien om Home Depot - hur slutatade det

  11. Kapitelövning

 7.   Test

Course table of content
bottom of page