top of page

Kundkrediter och betalning

SETPOINT Academy Fundamentals      2h

Vad är inkluderat

SETPOINT Group - logo

1 kurerad online-kurs täckande kundkrediter och betalning

SETPOINT Group - logo

5 kapitel med kapitelövningar samt slutgiltigt test efter avslutad kursgenomgång

SETPOINT Group - logo

En mix av traditionell inlärning, interaktiva övningar, case-exempel och analogier

SETPOINT Group - logo

Personligt SETPOINT Academy certifikat efter framgångsrikt avslutad kurs

SETPOINT Group - logo

För detaljerad agenda - klicka  här eller fortsätt scrolla ner

Se kurs-trailer här

Managing Working Capital
SETPOINT Group - hexagons

Kursberskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om:

SETPOINT Group - logo

Hur kredithantering påverkar lönsamhet, kundrelationer och rörelsekapital.

SETPOINT Group - logo

Förutsättningar för att ge krediter.

SETPOINT Group - logo

Förutsättningar och krav för att inkassera fordringar och få betalt.

SETPOINT Group - logo

Möjligheter till förbättringar och hur man kan börja.

SETPOINT Group - logo

Grundläggande begrepp och nyckeltal,

Kunskaper som täcks av denna kurs

Kursens innehåll

 1. INTRODUKTION

  1. Varför säljer man på kredit?

  2. Att få betalt - Vad har det med dig att göra?

  3. Hur går det för ditt företag?

  4. Hur stödjer kredithanteringen affärsverksamheten?

  5. Vilket intryck ger ditt företag?

  6. Hur hanteras krediter mellan dotterbolag?

  7. Om kunden behöver krediter utöver normala villkor - Hur gör man då?

  8. Kapitelövning

 2. KREDITGIVNING

  1. Kan du lita på en främling?

  2. Kan du lita på en affärspartner?

  3. Vilka betalningssätt används?

  4. Vad är en kreditlimit?

  5. Hur stort minfält måste du passera innan betalning?

  6. Hur värderas en kredit?

  7. Varför varierar betalningsvillkoren på olika marknader?

  8. Hur kommer man överens?

  9. Kapitelövning

 3. BETALNING

  1. Hur beter sig kunderna?

  2. Hur kan företaget förbättra kundernas beteende?

  3. Hur hantera en kund som inte betalat i tid?

  4. Hur inkasseras förfallna skulder i Spanien?

  5. Hur skall betalningsrutiner utformas?

  6. Vad är "floaten" (The Float)?

  7. Hur hantera kunder med dålig betalningsprecision?

  8. Kapitelövning

 4. LEDARSKAP

  1. Var är vägen till en god kredithantering?

  2. Hur finner vi de bästa arbetssätten?

  3. Vem bestämmer? 4. Med en ny kreditpolicy - Hur gör man?

  4. Kommer vi förlora kunderna?

  5. Ska du köpa ekonomiska fördelar?

  6. Hur skydda sig mot valutaförändringar?

  7. Hur skydda sig mot osäkra fordringar?

  8. Kapitelövning

 5. BERÄTTELSER

  1. Vi gjorde inte kreditkontrollen

  2. Kunden betalade inte

  3. Våra kundanpassade produkter hade ingen köpare

  4. Kunden hotade att lämna oss

  5. Order, men ingen betalning

  6. Våra varor såldes på auktion

  7. Regeringen ställde in alla betalningar

 6. TEST

Course table of content
bottom of page