top of page

Integrerad affärsplanering (Integrated Business Planning)

SETPOINT Academy Fundamentals      2h

Vad är inkluderat?

Continuing courses available

SETPOINT Group - logo

1 kurerad online-kurs täckande integrerad affärsplanering (IBP)

SETPOINT Group - logo

6 kapitel med kapitelövningar samt slutgiltigt test efter avslutad kursgenomgång

SETPOINT Group - logo

En mix av traditionell inlärning, interaktiva övningar, case-exempel och analogier

SETPOINT Group - logo

Personligt SETPOINT Academy certifikat efter framgångsrikt avslutad kurs

SETPOINT Group - logo

För detaljerad agenda - klicka här eller fortsätt scrolla ner

Se kurs-trailer här

Managing Working Capital
SETPOINT Group - hexagons

Kursberskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om:

SETPOINT Group - logo

Syftet med Integrerad affärsplanering (IBP), Sälj- & Verksamhetsplanering och Huvudplanering.

SETPOINT Group - logo

Hur IBP håller ihop Ekonomiska mål, Strategi, Försäljning och verksamheten för att möjliggöra förutsägbara resultat.

SETPOINT Group - logo

Grundläggande kunskaper om Prognostisering, Systematiska fel(Bias), Aggregering och grov kapacitetsplanering.

SETPOINT Group - logo

IBP processens ingående delar, mål, agendor och planering.

SETPOINT Group - logo

Olika möjligheter till förbättringar och hur man kan börja.

Kunskaper som täcks av denna kurs

Kursens innehåll

 1.   INTRODUKTION

  1. Vad är Integrerad Affärsplanering?

  2. Varför planerar vi?

  3. Varför måste vi prognosera framtiden?

  4. Varför är det viktigt att ha försörjning och efterfrågan i balans?

  5. Varför skall jag lära mig om Integrerad Affärsplanering (IBP)?

  6. Vad är strategiska Initiativ?

  7. Kapitelövning

 2. PROGNOSER

  1. Varför är prognoser på lång horisont så farliga?

  2. Prognoshorisonter

  3. Hur gör man en bra prognos för efterfrågan?

  4. Hur hanteras osäkerhet i prognoser?

  5. Kapitelövning

 3. IBP PROCESSEN

  1. Vilka är stegen i IBP processen?

  2. Hur bör IBP processen planeras?

  3. Vilka är involverade i IBP processen?

  4. Affärsgenomgång

  5. Genomgång Efterfrågan

  6. Genomgång Försörjning

  7. Förberedande Affärsbeslut

  8. Affärsbeslut

  9. Vad är nästa steg?

  10. Kapitelövning

 4. HUVUDPLAN

  1. Vad är syftet med Huvudplanen?

  2. Vad innebär Huvudplanens tidszoner?

  3. Hur utförs huvudplanering?

  4. Styrning av huvudplaneringen

  5. Hur vet jag om Huvudplanen är realistisk och trovärdig?

  6. Kapitelövning

 5. GENOMFÖRANDE

  1. Hur förbereder man de olika processerna?

  2. Vilka är förutsättningarna för inköp?

  3. Hur skapas tillförlitliga processer?

  4. Vad gör man när saker går fel?

  5. Vad är Daglig Styrning?

  6. Kapitelövning

 6. LEDARSKAP

  1. Kan detaljerad planering förbättra leveransförmågan?

  2. Hur förbättrar man flexibiliteten?

  3. Hur nås synergier med IBP i en grupp?

  4. Var skall man börja?

  5. Är ditt företag på en tydlig väg till framgång?

  6. Var hittar man stöd och inspiration?

  7. Kapitelövning

 7. TEST

Course table of content
bottom of page