top of page

Styrning av försörjningskedjor

SETPOINT Academy Fundamentals      2h 

Vad är inkluderat?

SETPOINT Group logo

1 kurerad online-kurs täckande effektiv styrning av försörjningskedjor

SETPOINT Group logo

6 kapitel med kapitelövningar samt slutgiltigt test efter avslutad kursgenomgång

SETPOINT Group logo

En mix av traditionell inlärning, interaktiva övningar, case-exempel och analogier

SETPOINT Group logo

Personligt SETPOINT Academy certifikat efter framgångsrikt avslutad kurs

SETPOINT Group logo

För detaljerad agenda - klicka här eller fortsätt scrolla ner

Se kurs-trailer här

Managing Working Capital
SETPOINT - hexagons

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om:

SETPOINT Group logo

Hur försörjningskedjor påverkar ledtid, kundvärden och lönsamhet.

SETPOINT Group logo

Hur försörjningskedjor beter sig under olika förhållanden.

SETPOINT Group logo

Grundläggande krav för ledning och styrning.

SETPOINT Group logo

Hur man kan utveckla och förbättra försörjningskedjan.

SETPOINT Group logo

Grundläggande vokabulär och nyckeltal

Kunskaper som täcks av denna kurs

Kursens innehåll

 1. INTRODUKTION

  1. Vad är en försörjningskedja?

  2. Varför är det så svårt att möta förväntningarna på försörjningskedjor?

  3. Varför skall jag lära mig om styrning av försörjningskedjor?

  4. Hur skapas en snabb, effektiv och förutsägbar försörjningskedja?

  5. Kapitelövning

 2. INFRASTRUKTUR

  1. Vad är ditt perspektiv?

  2. Hur får man ett perspektiv från ovan?

  3. Vilka är aktörerna?

  4. Har du koll på dina aktörer?

  5. Hur hittar du nya spelare?

  6. Hur utvärderar du offerter?

  7. Hur utvärderar du en potentiell leverantör?

  8. Kapitelövning

 3. DYNAMIK

  1. Hur går det?

  2. Vad kan göras vid kapacitetsbrist?

  3. Hur påverkar kapacitetsöverskott försörjningskedjan?

  4. Hur påverkar långa och osäkra ledtider försörjningskedjan?

  5. Vad händer om efterfrågan blir volatil?

  6. Kapitelövning

 4. STYRNING

  1. Vad är problemet med långa försörjningskedjor?

  2. Oxpiskeffekten

  3. Hur undviks oxpisk-effekten?

  4. Hur mycket styrning behövs?

  5. Kapitelövning

 5. LEDARSKAP

  1. Den globala spelplanen

  2. Hur klarar man sig i en stökig volatil värld?

  3. Hur ska en framtida försörjningskedja se ut?

  4. Hur planerar du för den framtida försörjningskedjan?

  5. Vad skall jag komma ihåg?

  6. Kapitelövning

 6. TEST

Course table of content
bottom of page