top of page

Affärsekonomi

SETPOINT Academy Fundamentals      2h 30m

Vad är inkluderat

SETPOINT Group logo

1 samlad online-kurs som täcker basen i affektiv affärsekonomi

SETPOINT Group logo

6 kapitel med kapitelövningar samt slutgiltigt test efter avslutad kursgenomgång

SETPOINT Group logo

En mix av traditionell inlärning, interaktiva övningar, case-exempel och analogier.

SETPOINT Group logo

Personligt SETPOINT Academy certifikat efter framgångsrikt avslutad kurs

SETPOINT Group logo

För detaljerad agenda - klicka här eller fortsätt scrolla ner

Se kurs-trailer här

Managing Working Capital
SETPOINT Group - hexagons

Kursbeskrivning

Syftet med denna kurs är att ge kunskap om:

SETPOINT Group logo

De viktigaste perspektiven för den ekonomiska styrningen av ett företag eller en konsoliderad företagsgrupp.

SETPOINT Group logo

De viktigaste finansiella rapporterna som balansräkning (tillgångar, skulder och eget kapital), resultaträkning och kassaflöde

SETPOINT Group logo

Hur man mäter resultat och lönsamhet

SETPOINT Group logo

Grundläggande ordförråd och definitioner av de viktigaste nyckeltalen

Kunskaper som täcks av denna kurs:

Kursens innehåll

 1. INTRODUKTION

  1. Vad är ett företag?

  2. Vad är affärsekonomi?

  3. Varför skall jag lära mig om affärsekonomi?

  4. Vad är ett aktiebolag?

  5. Vad är ett börsnoterat företag?

  6. Hur styr man sin affärsekonomi?

  7. Vilka är delarna inom affärsekonomi?

  8. Kapitelövning

 2.  BOKFÖRING & KONSOLIDERING

  1. Vad är bokföring?

  2. Vad innebär ett bokslut?

  3. Vilka bokföringsregler skall användas?

  4. Vad är en konsoliderad grupp av företag?

  5. Kapitelövning

 3. RAPPORTER

  1. Hur mäts ekonomiska resultat?

  2. Vilka rapporter produceras?

  3. Vilken ekonomisk information analyseras?

  4. Vilka ekonomiska mål har ditt företag?

  5. Kapitelövning

 4. KASSAFLÖDE

  1. Vad är målet för kontanthantering?

  2. Hur organiseras kassaflödet?

  3. Ska du köpa ekonomiska fördelar?

  4. Hur övervakas och minimeras valutarisker?

  5. Kapitelövning

 5. BUDGET & KALKYLER

  1. Vad är en budget?

  2. Hur gör man standardkostnadskalkyler?

  3. Hur sätter man ett försäljningspris?

  4. Vad är en resultatbudget?

  5. Vad är en investeringsbudget? 

  6. Kapitelövning

 6. LEDARSKAP

  1. Hur mycket kapital behöver ett bolag?

  2. Hur skaffar man nödvändigt kapital?

  3. Gör ditt företag ett bra jobb?

  4. Vilken typ av skatter påverkar ett företag?

  5. Hur skall ekonomisk information spridas?

  6.  Hur kan dina ekonomiska resultat förbättras?

  7. Var hittar man stöd och inspiration?

  8. Kapitelövning

 7. TEST

Course table of content
bottom of page