top of page

Produktionsstyrning

SETPOINT Academy Fundamentals      2h 

Vad är inkluderat?

SETPOINT Group - logo

1 kurerad online-kurs täckande effektiv produktionsstyrning

SETPOINT Group - logo

6 kapitel med kapitelövningar samt slutgiltigt test efter avslutad kursgenomgång

SETPOINT Group - logo

En mix av traditionell inlärning, interaktiva övningar, case-exempel och analogier

SETPOINT Group - logo

Personligt SETPOINT Academy certifikat efter framgångsrikt avslutad kurs

SETPOINT Group - logo

För detaljerad agenda - klicka här eller fortsätt scrolla ner

Se kurs-trailer här

Managing Working Capital
SETPOINT Group - hexagons

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om:

SETPOINT Group - logo

Hur effektiv produktionsstyrning påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet.

SETPOINT Group - logo

Grundläggande krav på planering, förberedning och styrning.

SETPOINT Group - logo

Förutsättningar och krav för genomförande av produktionsprocessen.

SETPOINT Group - logo

Olika möjligheter till förbättringar och hur man kan börja.

SETPOINT Group - logo

Begrepp och definitioner..

Kunskaper som täcks av denna kurs

Kursens innehåll

 1. INTRODUKTION

  1. Varför skall jag lära mig mer om Produktionsstyrning?

  2. Varför är det så svårt att möta alla förväntningar på produktionen?

  3. Vad är skillnaden mellan Supply Chain Management och produktionsstyrning?

  4. Kapitelövning

 2. PRODUKTIONSSYSTEMET

  1. Skall vi tillverka det vi säljer? eller sälja det vi tillverkar?

  2. Vad är skillnaden mellan ett flödesorienterat och ett funktionsorienterat produktionssystem?

  3. Flödesorienterat produktionssystem

  4. Funktionsorienterat produktionssystem

  5. Hur skapar man ett snabbt, effektivt och förutsägbart produktionssystem?

  6. Vilka är de kritiska funktionerna i produktionssystemet?

  7. Vilka är viktiga stödfunktioner i produktionssystemet?

  8. Kapitelövning

 3. PLANERING & PREPARERING

  1. Vad menas med planering?

  2. Hur planerar och förbereder man produktionen?

  3. Kan detaljerad planering förbättra leveransförmågan?

  4. Ett annat förhållningssätt är att eftersträva enkelhet.

  5. Kapitelövning

 4. GENOMFÖRANDE

  1. När skall man starta en produktionsorder?

  2. Vad styr genomloppstiden i produktionen?

  3. Vad är sambandet mellan PIA och Ledtid?

  4. Varför inte ta bort köer och väntetid helt?

  5. Hur kombinerar man hög kapacitet med korta och pålitliga genomloppstider?

  6. Vad är en flaskhals?

  7. Hur utnyttjar man en flaskhals?

  8. Hur håller man PIA lågt och begränsat?

   1. KANBAN

   2. CONWIP

   3. Trumma-Buffert-Rep

   4. TAKT

  9. Hur skapar man pålitliga produktionsprocesser?

  10. Vad gör man när saker går fel?

  11. Kapitelövning

 5. LEDARSKAP

  1. Vad är leveransprecision?

  2. Vad händer om man inte håller sina löften?

  3. Har vi en bra produktionsstyrning?

  4. Stor orderstock och korta leveranstider – går det att kombinera?

  5. Hur öka lönsamheten när den begränsas av falskhlasar? 6. Var ska man börja?

  6. Är vägen framåt tydlig? 8. Hur långt ska du gå?

  7. Var hittar man stöd och inspiration?

  8. Kapitelövning

 6. TEST

Course table of content
bottom of page